Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Gliwice
Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego Nowy Sącz
Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego Nowy Sącz
Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Warszawa
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu Wrocław
Wielospecjalistyczny Szpital – SPZOZ w Zgorzelcu Zgorzelec
Szpitale Wojewódzkie w Gdyni Sp. z o.o. Gdynia
Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu Wrocław
Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny SPZOZ Warszawa
Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu Przemyśl
SPZOZ Opolskie Centrum Onkologii  im. prof. T. Koszarowskiego Opole
Białostockie Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej – Curie Białystok