UE projekt

Pandemia zmobilizowała nas do wprowadzenia dodatkowej funkcji dezynfekcji ogrzewanego wkładu w produkowanych przez nas cieplarkach płynów infuzyjnych EmTherm.

Cieplarki zostały doposażone w wewnętrzne diody emitujące promieniowanie UV-C. Światło UV-C degraduje kod DNA i RNA patogenów: grzybów, bakterii i wirusów, w tym także koronawirusa COVID-19, skutecznie je unieszkodliwiając.

Niezmiennie i bezdyskusyjnie podstawową funkcją cieplarek jest ogrzewanie płynów infuzyjnych, a w konsekwencji zapobieganie następstwom hipotermii zagrażającej zdrowiu i życiu pacjentów. Nowa funkcja dezynfekcji ogrzewanego wkładu promieniowaniem UV-C jest wartością dodaną. W obecnych czasach nie można jednak przecenić procedur i urządzeń zapobiegających wystąpieniu zakażeń szpitalnych.

Nowa funkcjonalność działa w trybie automatycznym lub manualnym.