UE projekt

Metkownica MCD LabelKit

Opis produktu

Metkownica MCD jest systemem złożonym z samozasobowych wkładek z nadrukowanymi etykietami, które pozwalają na łatwą klasyfikację leków i tym samym zwiększają bezpieczeństwo pacjentów.Naklejki zgodne są z międzynarodowym kodem koloru, który odpowiada konspektowi międzynarodowych wytycznych proponowanych przez Amerykańskie Stowarzyszenie Analiz i Materiałów D4777-94. System ten zaadoptowano jako standardowy i jest on rekomendowany przez Główne Stowarzyszenie Anestezjologiczne (Wielka Brytania, Francja ,Włochy, Australia, Kanada.) System gwarantuje zwiększenie bezpieczeństwa w anestezjologii z minimalnym nakładem kosztów. Zaopatrzenie każdej Sali Operacyjnej w metkownice MCD zredukuje ryzyko związane z zamianą strzykawek i tym samym, ryzyko powiązane z narkozą. Każdy wkład z polipropylenu zawiera 600 naklejek na strzykawki lub 200 w przypadku naklejek na linie infuzyjne. Wkład może być używany bezpośrednio na stole, połączony z innymi wkładami za pomocą specjalnych zaczepów lub może też zostać zawieszony za pomocą specjalnego uchwytu.

SKU: metkownica-mcd-labelkit Category: