UE projetk

System LifeStart

Opis produktu

LifeStart to system, który został zaprojektowany, aby ułatwić opóźnienie odcięcia pępowiny. Dzięki temu innowacyjnemu urządzeniu istnieje możliwość resuscytacji noworodka przy łóżku matki z nienaruszoną pępowiną.

Zastosowanie

Aby przeprowadzić resuscytację z nienaruszoną pępowiną, wysokość platformy można regulować tak, by dziecko znajdowało się w odpowiedniej pozycji w stosunku do łożyska. Kompaktowa konstrukcja i łatwe manewrowanie pozwalają na umieszczenie urządzenia bardzo blisko łóżka lub stołu operacyjnego, oraz w granicach długości pępowiny. Ergonomiczny układ stanowiska do resuscytacji zapewnia zespołowi medycznemu bezpośredni dostęp do nowonarodzonego dziecka, którego oddech wymaga stabilizacji. Oprócz resuscytacji, jednostka LifeStart zapewnia odpowiednie środowisko dla mniej krytycznych sytuacji. Pozwala dziecku przebywać bliżej matki, co pomaga zmniejszyć niepokój rodziców w pierwszym okresie po porodzie. Urządzenie firmy Inditherm zostało zaprojektowane z myślą o wszystkich sytuacjach położniczych i dostosowane specjalnie do porodu naturalnego, asystowanego porodu kleszczowego, porodu w pozycji litomijnej oraz do cesarskiego cięcia.

SKU: system-life-start Categories: , Kategorie: ,

Cechy i zalety

System LifeStart wyróżnia się:

innowacyjnością – to system, który został zaprojektowany, by umożliwić resuscytację noworodka przy łóżku matki z nienaruszoną pępowiną i korzystać z dostawy mocno wysyconej tlenem krwi z łożyska, aż do momentu ustabilizowania się spontanicznego oddechu, co ma zasadnicze znaczenie zwłaszcza w przypadku porodu przedterminowego.

kompaktową budową – możliwość umieszczenia dziecka w stabilnej pozycji i ogrzania go, bez konieczności odcinania pępowiny z jednoczesnym zachowaniem bezpośredniego, niezbędnego dostępu dla personelu medycznego jest kluczową cechą systemu LifeStart . Z łatwością można na nim zamocować ssak, mikser tlen/powietrze oraz system wentylacji CPAP i PEEP, a zintegrowane z urządzeniem szyny pozwalają na dodanie potrzebnych akcesoriów, które można dobrać według potrzeb oraz lokalnej praktyki.

systemem zabezpieczeń gwarantującym bezpieczeństwo – wyposażenie urządzenia w timer z alarmami dźwiękowymi, umożliwia personelowi medycznemu ciągłe i bezpieczne monitorowanie stanu dziecka w okresie poporodowym oraz kontrolę czasu podczas opóźnienia odcięcia pępowiny.

profilaktyką – ogrzewanie noworodka odbywa się przez system CosyTherm z materacykiem dopasowanym do platformy resuscytacyjnej. Zalecane jest połączenie obu systemów ze względu na korzyści kliniczne wynikające z ogrzewania i zapobiegania niekontrolowanej hipotermii. Innowacyjna, opatentowana technologia elastycznych polimerów jest obecnie wiodącą podczas opieki nad pacjentem w chirurgii, neonatologii oraz wielu innych przypadkach zagrożenia życia.

wszechstronnością – system LifeStart został zaprojektowany przy udziale doświadczonych pediatrów, położnych i położników aby upewnić się, że spełnia on wszystkie potrzeby kliniczne. Urządzenie zostało dostosowane pod względem konstrukcji i wyposażenia do wszystkich sytuacji położniczych m. in. porodu naturalnego, asystowanego porodu kleszczowego, porodu w pozycji litotomijnej oraz do cesarskiego cięcia.

Oferta produktowa

System LifeStart to stabilna, ogrzewana platforma przeznaczona do resuscytacji noworodka. Urządzenie jest niezwykle kompaktowe, sterowane elektrycznie, a regulacja wysokości nie wymaga obsługi ręcznej.

Ogrzewanie noworodka odbywa się przez system CosyTherm z materacykiem dopasowanym do platformy resuscytacyjnej (producent zaleca połączenie obu systemów ze względu na korzyści kliniczne wynikające z ogrzewania i zapobiegania niekontrolowanej hipotermii). Dodatkowo z łatwością można na nim zamocować ssak, mikser tlen/powietrze oraz system wentylacji CPAP i PEEP. Zintegrowane z urządzeniem szyny pozwalają na dodanie potrzebnych akcesoriów, takich jak pulsoksymetr, które można dobrać według potrzeb oraz lokalnej praktyki.

Dodatkowym wyposażeniem jest timer z alarmami dźwiękowymi, który umożliwia personelowi medycznemu ciągłe monitorowanie stanu dziecka w okresie okołoporodowym.