UE projekt

Systemy diagnostyczne VenoScreen

Opis produktu

Ocena naczyń za pomocą urządzenia VenoScreen opiera się na metodzie Geseniusa Kellera i umożliwia równoczesny 4-kanałowy pomiar metodą oscylometryczną w dwóch opcjach:
  • na ramieniu i stawie skokowym
  • opcjonalnie na ramieniu i palcach nogi.
Urządzenie, dzięki dodatkowemu oprogramowaniu, umożliwia pomiar Prędkość Fali Tętna i parametrów pochodnych (wymagany jest dodatkowy kanał EKG). Wyniki porównywalne są z wartościami mierzonymi metodą dopplerowską.

SKU: systemy-diagnostyczne-venoscreen Category:

Zastosowanie

Rozpoznanie PAOD (Choroby Zarostowej Tętnic Obwodowych)

Wiarygodna ocena zaburzeń krążenia dzięki zautomatyzowanym pomiarom 4- kanałowym. Porównywalny do wskaźnika doplerowskiego wskaźnik oscylometryczny dla kończyn dolnych i górnych jest obliczany. W przeciwieństwie do metody dopplerowskiej, w VenoScreen parametry są mierzone równocześnie.

Ocen stanu naczyń (badanie przesiewowe naczyń)

Zmiany miażdżycowe prowadzą do utraty elastyczność naczyń. W początkowej fazie zmiany te występują bez objawów klinicznych. Dlatego też wczesne diagnozowanie w szczególności u pacjentów wysokiego ryzyka (np. cukrzyków) jest ważne.

Kontrola terapii

Zmiany krążenia krwi przed i po interwencji (leki naczyniowe, trening modulujący funkcję naczyń obwodowych) mogą być ocenione obiektywnie i przy niewielkich kosztach.