UE projekt

2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP – Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

EM-MED Sp. z o.o. Sp. k. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. Opracowanie układu elementu czynnego do zastosowania w urządzeniu służącym do regulacji środowiska termicznego pacjenta.

Celem projektu jest wzrost konkurencyjności firmy EM-MED Sp. z o.o. Sp. K. poprzez wdrożenie opracowanego układu elementu czynnego do zastosowania w urządzeniu służącym do regulacji środowiska termicznego pacjenta.

Całkowity koszt realizacji projektu wynosi 207 593,25 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 143 458,75 zł