UE projekt

Arab Health 2018

Arab Health 2018
Uczestnictwo w Arab Health 2018
Promocja potencjału gospodarczego BIORegionu MAŁOPOLSKA na arenie międzynarodowej (ProBio Małopolska)” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, przeprowadzanego na podstawie umowy o dofinansowanie projektu nr RPMP.03.03.01-12-0121/16-00.
Organizator wyjazdu: Fundacja Klaster LifeScience Kraków